Witamy w systemie B2B firmy Delta Sport

Aby korzystać z systemu prosimy się zalogować

Jeżeli chcesz zobaczyć produkty bez logowania kliknij tutaj

Przedsiębiorca Dorota Wadecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "DELTA SPORT" Dorota Wadecka w miejscowości Nowa Sucha, informuje, że kask dla rowerzystów model: AVO-20 BLACK/BLUE MATT, Art. No. U00712, L (58-61 cm) kod EAN 5902221514401, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, z uwagi na brak odesłania do rozporządzenia 2016/425 i wskazanie nieprawidłowych danych jednostki notyfikowanej uczestniczącej w ocenie zgodności wyrobu w dołączonej do wyrobu instrukcji użytkowania, w związku z czym nie stwarza domniemania, że jednostka notyfikowana uczestniczyła w procedurze oceny zgodności wyrobu. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W związku z powyższym, informujemy o możliwości zwrotu zakupionego przez konsumentów produktu. W tym celu prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: maciek@sunrace.pl

Data publikacji 03.04.2024